playmaker.com.tr PlayMaker | Sports & Entertainment

playmaker.com.tr
Title: PlayMaker | Sports & Entertainment
Keywords: playmaker, play maker, entertainment, spor, sport, sports
Description: Spor pazarlamas?n?n Türkiye’deki ?ncüsü PLAYMAKER, geleneksel ileti?im mecralar?na alternatif sportif ileti?im mecralar? üreten ve pazarlayan, spor odakl? bir spor pazarlama ileti?imi ajans?d?r.
playmaker.com.tr is ranked 12492143 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $9,434. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. playmaker.com.tr has 43% seo score.

playmaker.com.tr Information

Website / Domain: playmaker.com.tr
Website IP Address: 78.40.230.41
Domain DNS Server: ns1.webkontrol.doruk.net.tr,ns2.webkontrol.doruk.net.tr

playmaker.com.tr Rank

Alexa Rank: 12492143
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

playmaker.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,434
Daily Revenue: $25
Monthly Revenue $775
Yearly Revenue: $9,434
Daily Unique Visitors 2,378
Monthly Unique Visitors: 71,340
Yearly Unique Visitors: 867,970

playmaker.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 04:43:55 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

playmaker.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
playmaker 12 1.76%
play maker 0 0.00%
entertainment 1 0.21%
spor 19 1.23%
sport 6 0.48%
sports 5 0.48%

playmaker.com.tr Traffic Sources Chart

playmaker.com.tr Similar Website

Domain Site Title

playmaker.com.tr Alexa Rank History Chart

playmaker.com.tr aleax

playmaker.com.tr Html To Plain Text

PlayMaker | Sports & Entertainment English ANASAYFA HAKKIMIZDA SHOWREEL SERV?SLER B?LüMLER Mü?TER?LER REFERANSLAR IK ?LET???M Maximum Zirve Erciyes, Kayseri'nin Ritmini Yükseltti?? Bankas? Maximum Kart’?n isim sponsorlu?unda düzenlenen Maximum Zirve Erciyes, spor ve müzik dolu program?yla, Kayseri’ye yüksek ritimli bir hafta sonu ya?att?. FIS Snowboard World Cup, ?stanbul’u BüyülediPlaymaker organizasyonunda Türkiye’de ilk kez düzenlenen FIS Snowboard World Cup, heyecan? ve g?rkemiyle nefesleri kesti. Bu K???n Spor Olay?na Say?l? Günler Kald?Snowboard’un en iyilerini ?stanbul’da bulu?turacak FIS Snowboard World Cup i?in geri say?m devam ediyor. FIS Snowboard Dünya Kupas? ?stanbul’da?stanbul, Playmaker organizasyonunda bir ilki daha ya?amaya haz?rlan?yor. FIS Snowboard Dünya Kupas?, 20 Aral?k 2014 Cumartesi, ?Tü Stadyumu’nda. Rüzgara F?s?ldayanlar G?kova’da Bulu?tuPlaymaker ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) taraf?ndan Maximum Kart sponsorlu?unda düzenlenen Maximum Kiteboard Turkish Open 2014, 16-21 Eylül tarihleri aras?nda G?kova’da düzenlendi. Eti’yle Eski?ehir’i Pedallad?kSar? Bisiklet sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda düzenlenen Eti Sar? Bisiklet Etkinli?i’nde 1200 bisikletsever, sa?l?kl? ya?am i?in Eski?ehir’in caddelerini beraber pedallad?. Sar? Bisiklet Etkinli?i Yakla??yorEski?ehirli bisikletseverler 14 Eylül 2014 Pazar günü Sar? Bisiklet Etkinli?i’nde bulu?uyor. Dünyan?n En ?yileri ?stanbul’dayd?Burn Kiteboard World Championship 2014, dünyan?n en iyi kiteboard sporcular?n? ?stanbul’da a??rlad?. Kitemaximum Reklam Filmimiz Yay?ndaKiteboard sporunun Türkiye'deki ?ncü sponsorlar?ndan Maximum i?in haz?rlad???m?z sponsorluk imaj filmimiz yay?nda. Turkish Airlines Bowling Yurt D???na A??ld?Bu y?l toplam 12 ülkeden 1902 acentenin kat?ld??? Turkish Airlines Bowling 2014, ?stanbul’da ger?ekle?en final turnuvas?yla sona erdi. BREZ?LYA TARAFTAR G?RECEK2014 FIFA Dünya Kupas? sponsorlar?ndan Castrol, “Brezilya Taraftar G?rsün” kampanyas? ile iki ki?iyi Brezilya’ya g?türüyor. KAR YAPAY, ?DüL GER?EKPlaymaker olarak tam 110 tonluk yapay kar operasyonuyla ger?ekle?tirdi?imiz Burn ?stanbul Rail Jam, Eventex Awards taraf?ndan “Dünyada Y?l?n En ?yi 2. Spor Etkinli?i” se?ildi. PRIME CUP’TA GECE KAYA?I ?LE REKABET B?R ARAYA GELD?Avea'n?n de?erli mü?teri segmenti Prime by Avea ile k?? sporlar? merakl?lar? yepyeni bir heyecanla tan??t?. RUNTALYA’DA MUTLULU?A KO?TUKCoca-Cola’n?n yeni global s?ylemi “Hareket Mutluluktur” ?er?evesinde destekledi?i Runtalya’da markan?n saha operasyonu Playmaker taraf?ndan ger?ekle?tirildi. SPOR ?LET???M? PROFESYONELLER?, S?Z 2013’TE BULU?TU?ki y?ld?r ana sponsor olarak yer ald???m?z Spor ?leti?im Zirvesi, bu y?l 18-19 Aral?k’ta Ba?larbar?? Kongre ve Kültür merkezinde ger?ekle?tirildi. NIKE, YEN? FENERBAH?E üLKER FORMALARINI PLAYMAKER ?LE TANITTIFenerbah?e ülker’in Nike taraf?ndan tasarlanan yeni formalar?, ülker Sports Arena’da ger?ekle?tirilen lansman ile taraftara tan?t?ld?. PLAYMAKER, 35. VODAFONE ?STANBUL MARATONU’NDA 5 MARKAYA H?ZMET VERD?Sponsorluk ve etkinlik y?netimi Playmaker taraf?ndan yürütülen 35. Vodafone ?stanbul Maratonu, erkeklerde Frans?z atlet Abraham Kiprotich, kad?nlarda Kenyal? Rebessa Kangogo Chesir’in zaferleriyle sona erdi. NIKE ISTANBUL 3X3 BATTLE & FIBA WORLD TOUR FINAL QUALIFIERFIBA Istanbul Masters Final etkinli?inde Türkiye'yi temsil edecek tak?m?n belirlendi?i Nike Istanbul 3x3 Battle ve FIBA World Tour Final Qualifier organizasyonlar? 2-3 Ekim 2013 tarihlerinde Caddebostan Sahil Basketbol Sahalar?'nda ger?ekle?tirildi. NIKE HALI SAHA L?G? F?NAL? 2013Nike Hal? Saha Ligi'nde Final Heyecan? Ya?and?Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike taraf?ndan bu sene be?incisi organize edilen Nike Hal? Saha Ligi'nde final heyecan? ya?and?. TüRK HAVA YOLLARI BOWLING L?G? F?NAL? 2013Türk Hava Yollar? Bowling Ligi 2013 ?ampiyonu belli oldu! 321 acentenin kat?ld??? Türk Hava Yollar? Bowling Ligi’nin Final organizasyonu 24 Haziran 2013 tarihinde ?stanbul Bowl Room’da ger?ekle?tirildi. 25 acentenin yar??mas? neticesinde büyük ?dül olan... BURN KITEBOARD WORLD CUP 2013?stanbul Burc Beach’de düzenlenen Burn Kiteboard World Cup 2013, muhte?em bir ?dül t?reniyle sona erdi. Enerji i?ece?i BURN sponsorlu?unda, Playmaker ve PKRA taraf?ndan düzenlenen BURN Kiteboard World Cup 2013, 21 – 25 A?ustos tarihleri aras?nda Kilyos Burc Beach’te ger?ekle?tirildi. YILDIZ KUPASI TRABZON B?LGE F?NAL?Y?ld?z Kupas?`n?n ikinci aya?? 28-29 Haziran tarihinde Trabzon`da yap?ld?.Futbol ve bowling bran?lar?nda Trabzon Horizon ?ampiyon olurken, masa tenisinde Samsun ?ok firmas?n? temsilen yar??an Kenan Bayrak Trabzon b?lge ?ampiyonu oldu. YILDIZ KUPASI ADANA ?L ELEMES? ve B?LGE F?NAL? Y?ld?z Kupas?’n?n ilk dura?? olan Adana Elemeleri, 25-26 Haziran 2013 tarihinde tamamland?. Futbol bran??nda Adana b?lge ?ampiyonu Kahramanmara? ?ok firmas? olurken, masa tenisinde Gaziantep Horizon firma temsilcisi Re?at ?elik, bowling bran??nda ise Adana ?ok firmas? b?lge ?ampiyonu oldu. YILDIZ KUPASIY?ld?z Holding ?al??anlar? aras?nda spor, aidiyet, rekabet, e?lence, birliktelik, tak?m ve ba?ar? olgusunun ya?at?lmas? i?in futbol, masa tenisi ve bowling bran?lar?nda organize edilen ve 4 ay boyunca devam edecek Y?ld?z Kupas? tüm heyecan?yla ba?lad? TüRK HAVA YOLLARI 80. YIL FUTBOL TURNUVASITürk Hava Yollar?`n?n 80. Y?l Kurulu? y?l? ?erefine düzenlenen futbol turnuvas? , Türk Hava Yollar? ve i?tiraklerinde ?al??anlar?n kat?l?mlar? ile ger?ekle?tirildi. Futbol Futbol Basketbol Basketbol Voleybol Voleybol Ko?u Ko?u Board Sporlar? Board Sporlar? Golf Golf Seremoniler & Stadyum Seremoniler & Stadyum Sports & Enterta?nment Sports & Enterta?nment Sponsorluk Sponsorluk Servisler Dan??manl?k Etkinlik Y?netimi ve Pazarlamas? Sponsorluk Y?netimi ve Hak Temsilcili?i Müzik ve E?lence Pazarlama ??zümleri Yay?n Hakk? Pazarlama ve Sat??lar? Sporcu Dan??manl??? ve Y?netimi B?lümlerimiz Futbol Basketbol Voleybol Ko?u Board Sporlar? Golf Seremoniler & Stadyum Sports & Enterta?nment Sponsorluk ?düllerimiz Eventex Awards 2013 (DP?D) ?dülleri 2012 Mixx Awards Türkiye 2012 Ace of MICE 2011 Bize Ula??n ?iftkurtlar Plaza No:78 Kat:3 Maslak, 34398 ?stanbul 0 (212) 346 40 30 info@playmaker.com.tr ? 2013 Playmaker Sportif ?leti?im Tic. Ltd. ?ti. - Tüm Haklar? Sakl?d?r

playmaker.com.tr Whois

Domain Name: PLAYMAKER.COM.TR